Terms of Service – OneCloud

Termeni de Utilizare

În vigoare începând cu: 18 ianuarie 2018Acest document reprezintă Acordul dintre dumneavoastră sau entitatea pe care o reprezentați legal (”CLIENT”) și NEATSHAPE Technologies SRL (”FURNIZOR”), cu privire la modul în care utilizați Serviciile (așa cum sunt definite în Art. 2 Definiții) oferite de FURNIZOR.

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni de Utilizare (”Contract”), împreună cu Politica de Confidențialitate, parte integrantă a Contractului, înainte de a utiliza onecloud.ro, cu toate subdomeniile (“Site”-ul), și Serviciile (așa cum sunt definite în Art. 2 Definiții) oferite FURNIZOR. Acest Contract stabilește termenii și condițiile legale obligatorii pentru utilizarea Site-ului și Serviciilor, indiferent de modul sau dispozitivul prin care acestea sunt accesate.

1. Acceptarea Termenilor de Utilizare

Prin utilizarea în orice mod a Serviciilor, sunteți de acord cu acest Contract și toate politicile, procedurile și regulile de utilizare, existente sau ce vor fi publicate pe Site. Doar acceptând acest Contract veți putea avea acces la Serviciile oferite de FURNIZOR sau partenerii săi prin intermediul Site-ului. Oricare dintre aceste documente amintite pot fi actualizate în orice moment, fără a necesita acordul dumneavoastră. Actualizările vor fi anunțate cu minim 30 de zile calendaristice înaintea intrării lor în vigoare. Cea mai noua versiune a Termenilor de Utilizare poate fi accesată în orice moment din orice pagină a Site-ului.

2. Definiții

Contract – Prezentul document de Termeni de Utilizare împreună cu toate anexele sale. Orice referire la Contract reprezintă o referire la toate prevederile acestuia, cu excepția cazului în care din context rezultă altfel.

Aplicații – Sistemul/-ele software puse la dispoziția CLIENTULUI de către FURNIZOR conform Formularului de Comandă și a Contractului.

Servicii – Aplicațiile oferite de FURNIZOR, împreună cu serviciile, Conținutul sau funcționalitățile adiacente, conform Formularului de Comandă și a Contractului.

Conținut – Include, dar fără a se limita, informații, date, texte, poze/fotografii, clipuri audio/video, mesaje și comentarii, cod sursă și scripturi, grafice puse la dispoziție de către FURNIZOR prin intermediul Serviciilor.

HCM – Aplicația de Human Capital Management.

CRM – Aplicația de Customer Relationship Management.

PM – Aplicația de Project Management (PM).

Zi sau Zile – Reprezintă zile calendaristice daca nu se specifica în mod diferit.

Limitările Utilizatorilor – reprezintă orice limitări, prezentate în Contract, în Formularul de Comandă sau prin intermediul Serviciilor, pentru utilizarea Serviciilor, inclusiv dar fără a se limita la:

 • Limitări legate de numărul de Utilizatori sau Angajați;
 • Limitări legate de funcționalitățile la care aveți acces conform pachetului ales.

Angajat – o înregistrare în HCM pentru o persoană fizică cu care colaborați pe baza unui contract individual de muncă sau a altui tip de contract.

Formular de Comandă – un formular în care se specifică Serviciile pe care FURNIZORUL le va oferi și pachetul de funcționalități la care CLIENTUL va avea acces.

Abonament – Modul prin care CLIENTUL obține, pentru o perioadă determinată, dreptul de a folosi Serviciile, respectând termenii și condițiile Contractului.

Valoarea Abonamentului – prețul standard plătit recurent pentru a avea acces la Servicii conform Formularului de Comandă, a prețurilor prezentate la http://onecloud.ro/pricing sau înțelegerii scrise dintre părți.

Perioada de Valabilitate – perioada pentru care CLIENTUL s-a angajat să mențină activ abonamentul.

Utilizatori – persoane autorizate de CLIENT să utilizeze Serviciile și cărora acesta le-a creat un nume de utilizator și o parolă.

Utilizatori activi – Utilizatori care se pot conecta în Aplicații pentru a utiliza Serviciile. CLIENTUL stabilește statutul (activ/inactiv) fiecărui utilizator. Numărul de utilizatori activi nu poate fi mai mare decât numărul de utilizatori pentru care se plătește Valoarea Abonamentului.

3. Descrierea Serviciilor

Obiectul Contractului îl constituie Serviciile puse la dispoziție CLIENTULUI, de către de FURNIZOR, prin intermediul Site-ului:

 • Accesul la aplicații de HCM, CRM și/sau PM prin intermediul unui browser, de oriunde și de pe orice dispozitiv conectat la Internet;
 • Suport tehnic pentru aplicațiile menționate;
 • Backup de date și actualizări de aplicații.

Serviciile pot fi utilizate:

 • Respectând Contractul;
 • Până la expirarea Abonamentului;
 • Conform Formularului de comandă și a Limitării Utilizatorilor.

Este în responsabilitatea CLIENTULUI procurarea echipamentelor și legăturii la Internet cu ajutorul cărora va accesa Serviciile.

Conturile Utilizatorilor sunt individuale (Utilizatori nominali) și nu pot fi partajate sau utilizate de mai mult de un utilizator.

Serviciile împreună cu actualizările și/sau modulele și funcționalitățile noi sunt supuse prevederilor Contractului.

Serviciile se oferă sub forma unui Abonament, nedenunțabil de CLIENT pe întreaga durata inițială pentru care acesta a fost încheiat.

4. Valabilitatea Contractului

Contractul intra în vigoare la data confirmării plății de către FURNIZOR și se finalizează la expirarea tuturor Abonamentelor.

Contractul este activ și CLIENTUL va avea acces la Serviciile incluse în Abonament în termen de maxim 1 zi lucrătoare din momentul confirmării plății de către FURNIZOR (din ziua în care contul furnizorului este creditat cu valoarea Abonamentului).

În cazul în care CLIENTUL nu anunță, cu minim 15 (cincisprezece) zile înaintea expirării fiecărei Perioade de Valabilitate, renunțarea la abonament sau modificarea tipului de acestuia, abonamentul se reînnoiește automat pentru aceeași Perioadă de Valabilitate (de exemplu lunar, anual, etc.). Valoarea noului Abonament va fi conformă cu tarifele în vigoare la data prelungirii, restul prevederilor Contractului rămânând nemodificate.

În cazul în care CLIENTUL nu mai dorește prelungirea Abonamentului, respectiv continuarea Contractului, după expirarea Perioadei de Valabilitate, acesta va notifica FURNIZORUL în acest sens cu minim 15 (cincisprezece) zile calendaristice înainte de expirarea Perioadei de Valabilitate. În ziua următoare expirării Perioadei de Valabilitate. accesul la Servicii va fi întrerupt, iar datele și informațiile CLIENTULUI vor fi șterse în mod automat în termen de 90 de zile. CLIENTUL poate trimite o cerere de ștergere imediată a datelor și informațiilor încărcate, iar acest lucru se va realiza în maxim 3 zile lucrătoare. De asemenea CLIENTUL poate cere un back-up al datelor din Aplicațiile la care a avut acces.

5. Plăți

Serviciile sunt disponibile pe baza unui Abonament, cu diferite Perioade de Valabilitate.

Valoarea Abonamentului se poate factura lunar sau anual. Pentru abonamentele cu plata lunară, facturarea se va face la începutul fiecărei lunii calendaristice pentru luna în curs. Pentru abonamentele cu plata anuală, facturarea se va face la începutul Perioadei de Valabilitate. Valoarea Abonamentului nu conține TVA, astfel la momentul emiterii facturii la aceasta se va adăuga TVA-ul aplicabil conform legislației în vigoare. FURNIZORUL va emite facturile în conformitate cu tipul de abonament ales și a modalității de plată aleasă, iar pe baza acestora CLIENTUL va efectua plata. Facturile vor fi trimise CLIENTULUI numai în format electronic la adresa de email menționată în contul de utilizator al Aplicațiilor. CLIENTUL care reclamă că nu a primit factura, nu este exonerat de la plata acesteia.

Dacă măriți numărul de utilizatori care au acces la Servicii sau doriți să beneficiați de mai multe funcționalități, Valoarea Abonamentului va fi actualizată și FURNIZORUL va emite o factură care să reflecte modificările pentru perioada rămasă până la următoare factură planificată. Începând de la următoarea factură planificată CLIENTUL va plăti noua Valoare a Abonamentului.

Plățile vor fi efectuate în lei, calculate la cursul oficial de schimb BNR leu / EURO din ziua emiterii facturii. CLIENTUL va efectua plata serviciilor contractate în cel mult 5 zile de la data primirii facturii.

Furnizorul poate modifica periodic prețurile percepute pentru Servicii. Orice creștere de preț se va aplica doar după expirarea Perioadei de Valabilitate în vigoare la data modificării prețurilor. Toate modificări de prețuri se vor anunța cu cel puțin 30 de zile înaintea intrării lor in vigoare. Dacă nu sunteți de acord cu modificarea prețului trebuie să solicitați încetarea abonamentului, prin înaintarea unei cereri scrise către FURNIZOR și să încetați utilizarea Serviciilor înaintea datei de reînnoire a abonamentului.

Abonamentul anual presupune un angajament de minim un an de utilizare a Serviciilor. Dacă doriți anularea abonamentului sau abonamentul a fost suspendat pentru neplată, înaintea finalizarea perioadei de angajament de un an, CLIENTUL trebuie sa plătească, cu titlu de despăgubire și fără ca FURNIZORUL sa fie ținut la dovedirea vreunui prejudiciu, o suma egală cu diferența de preț dintre valoarea lunară a abonamentului (contractat per luna) și valoarea lunară a angajamentului pe un an, pentru lunile cât Serviciile au fost active.

În cazul în care CLIENTUL dorește modificarea tipului de Abonament ales, la sfârșitul Perioadei de Valabilitate, acest lucru este posibil în orice situație. Schimbarea va avea loc de la data specificată de CLIENT, dar nu mai puțin de 2 zile lucrătoare de la data confirmării plății de către FURNIZOR a noului Abonament.

În cazul în care modificarea tipului de abonament se face în perioada în care vechiul Abonament este activ:

 1. Dacă valoarea noului Abonament este mai mare decât cea a vechiului Abonament, intrarea în vigoare a noului Abonament va avea loc de la data specificată de CLIENT, dar nu mai puțin de 2 zile lucrătoare de la data confirmării plății de către FURNIZOR a diferenței dintre cele două Abonamente.
 2. Dacă valoarea noului Abonament este mai mică decât cea a vechiului Abonament, intrarea în vigoare a noului Abonament va avea loc după expirarea perioadei pentru care CLIENTUL a plătit deja, dar nu înaintea confirmării plății de către FURNIZOR a noului Abonament.

Plățile efectuate nu sunt rambursabile. De asemenea nu se vor rambursa sume pentru utilizarea parțială a Serviciilor în Perioada de Valabilitate sau pentru utilizarea serviciilor de un număr mai mic de Utilizatori decât cel pentru care s-au efectuat plăți.

O luna contractuala nu este divizibila din punct de vedere al plătii datorate de CLIENT, indiferent de cauza care conduce la încetarea furnizării serviciilor mai înainte de împlinirea termenului de o luna.

6. Disponibilitatea serviciilor oferite

Serviciile oferite și prețul acestora sunt valabile și pot fi achiziționate atâta timp cât acestea sunt afișate pe http://www.onecloud.ro și/sau https://my.onecloud.ro.

FURNIZORUL își va îndeplini obligațiile și Abonamentul devine activ din momentul confirmării plății, moment din care CLIENTUL va avea acces la Serviciile incluse în Abonament.

Orice modificări ale tarifelor se vor comunica prin email la adresa de contact a CLIENTULUI din contul de utilizator cu cel puțin 30 de zile înaintea oricărei modificări. Modificările tarifelor nu afectează Abonamentele/Contractele în vigoare și se vor aplica odată cu reînnoirea acestora.

Orice modificări legate de disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a clientului din contul de utilizator cu cel puțin 30 de zile înaintea oricărei modificări. Serviciile de mentenanța ale aplicației sunt anunțate prin intermediul aplicației sau prin email.

CLIENTUL este responsabil de actualizarea datelor sale din contul de utilizator. FURNIZORUL nu își asumă responsabilitatea în cazul în care, din motive ce țin de imposibilitatea de a accesa adresa de e-mail declarată în contul de utilizator, intervin prejudicii sau pagube de orice natură.

Accesul la serviciile contractate este disponibil până la renunțarea la Abonament. De asemenea se suspendă accesul la Serviciile contractate în cazul în care CLIENTUL nu plătește Abonamentul. Odată cu accesul la Servicii CLIENTUL are asigurată și asistența prin email pe întreaga Perioadă de Valabilitate.

FURNIZORUL depune toate eforturile pentru a oferi acces 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână la Serviciile oferite. Excepție fac opririle planificate (pe care FURNIZORUL va încerca să le planifice în intervalul vineri ora 22:00 - luni ora 05:00 potrivit fusului orar EET/UTC+2) sau cazurile în care opririle se întâmplă din cauze ce nu pot fi controlate de FURNIZOR, inclusiv dar fără a se limita la forța majoră, atacuri asupra serverelor sau probleme apărute la furnizorul de Internet. Disponibilității serviciilor oferite este definita în Anexa 1 – SLA.

Dacă, din motive imputabile exclusiv FURNIZORULUI, serviciile dorite nu mai sunt disponibile, CLIENTUL își poate exporta TOATE informațiile din baza de date. Sumele plătite în avans pentru perioada pentru care CLIENTUL nu va mai avea acces la Serviciile dorite vor fi rambursate integral.

FURNIZORUL nu își asumă vreo obligație legată de modul cum datele exportate din Aplicații vor fi încărcate în alte sisteme informatice.

7. Accesul la Servicii

Accesul la zonele publice ale Site-ului nu necesită autentificare și/sau cont în Aplicații.

La înregistrarea în vederea accesului la Servicii trebuie să specificați toate informațiile obligatorii, în caz contrat înregistrarea nu poate fi finalizată.

Accesul la Servicii se face doar pe baza unui abonament și a numelui de utilizator și a parolei. Recomandarea noastră este să nu dezvăluiți numele de utilizator și parola altor persoane.

La înregistrarea în vederea accesului la Servicii se va crea automat un Utilizator cu drepturi de administrare pentru persoana care face înregistrarea. Ulterior puteți atașa rolul de administrator și altor utilizatori. Utilizatorii cu rol de administrator au dreptul de a configura Serviciile la care aveți acces, de a face managementul Utilizatorilor cât și dreptul de a realiza alte activități legate de administrarea Serviciilor.

FURNIZORUL folosește protocoale securizate de transmitere a informațiilor (SSL), cât și certificate pentru criptare conexiunii. De asemenea FURNIZORUL va depune toate eforturile pentru protejarea transmiterii informației. În ciuda eforturilor depuse și a tehnologie de ultimă oră folosite FURNIZORUL nu poate garanta securitatea informațiilor transmise către Aplicații. Astfel vă avertizăm că orice informație trimisă către Aplicațiile FURNIZORULUI se va face pe propriul dumneavoastră risc.

FURNIZORUL poate suspenda accesul la Servicii din motive imputabile CLIENTULUI cum ar fi neplata serviciilor, suspiciunea desfășurării de activități ilegale sau imorale, încălcarea prevederilor Contractului și / sau alte motive de care CLIENTUL a fost înștiințat în prealabil de către FURNIZOR. De asemenea FURNIZORUL poate suspenda accesul la Servicii la primirea unei cereri motivate de la o instituție publică autorizată.

În cazul în care CLIENTUL nu înlătură motivele pentru care a fost suspendat accesul la Servicii în termenul specificat în notificare, FURNIZORUL are dreptul de a rezilia Contractul și va oferii acces CLIENTULUI pentru exportarea TUTUROR datelor din baza de date. Dacă motivul suspendării accesului este neplata, accesul CLIENTULUI pentru exportarea TUTUROR informațiilor și datelor din baza de date se va face după achitarea tuturor datoriilor către FURNIZOR.

În cazul în care CLIENTUL nu înlătură motivele pentru care a fost suspendat accesul la Servicii și acesta a făcut plăți în avans pentru serviciile contractate, sumele plătite în avans nu vor fi rambursate.

Dacă motivul suspendării accesului este neplata CLIENTUL se obligă să plătească serviciile contractate pe perioada suspendării.

Încetarea Contractului presupune blocarea accesului la Servicii și ștergerea tuturor informațiilor și datelor CLIENTULUI.

În cazul în care CLIENTUL înlătură motivele pentru care a fost suspendat accesul la Servicii în termenul specificat în notificare, acesta va fi reconectat în maxim 1 (o) zi lucrătoare.

Pe perioada de suspendare a accesului la Servicii toate prevederile Contractului sunt în vigoare și se aplică corespunzător.

Accesul neautorizat la Servicii este o infracțiune de acces fără drept la un sistem informatic și este sancționată conform legislației în vigoare.

8. Drepturi de proprietate

Toate Serviciile, Aplicațiile, incluzând know-how-ul, informațiile legate de performanța și utilizarea Aplicațiilor, și documentele asociate la care CLIENTUL are acces în baza Contractului sunt și vor rămâne în proprietatea FURNIZORULUI și/sau a partenerilor acestuia. CLIENTUL înțelege și acceptă că prin Contract dobândește doar drept neexclusiv de utilizare a Serviciilor, în condițiile stipulate în Contract. CLIENTUL nu dobândește niciun alt drept legat de Servicii și Aplicații, inclusiv dar fără a se limita la drepturi de autor și/sau drepturi de proprietate intelectuală.

CLIENTUL nu are nicio obligație de a trimite FURNIZORULUI recomandări, comentarii, sugestii sau cereri de îmbunătățire („Sugestii”) a Serviciilor. În cazul în care CLIENTUL alege să facă acest lucru, FURNIZORUL poate decide să utilizeze Sugestiile și să îmbunătățească Serviciile sau să le folosească în orice alt scop. Trimițând Sugestii CLIENTUL înțelege și este de acord că FURNIZORUL devine proprietarul lor, CLIENTUL cedând irevocabil și exclusiv, fără posibilitatea de a cere despăgubiri, conținutul Sugestiilor FURNIZORULUI.

Copierea sau distribuirea/redistribuirea Serviciilor, Aplicațiilor sau a oricăror părți ale acestora este strict interzisă.

CLIENTUL se obligă să nu copieze Serviciile, Aplicațiile și/sau să nu ofere acces la acestea unui terț care ar putea să le copieze.

CLIENTULUI îi este interzisă decompilarea, utilizarea ingineriei reversibile și orice acțiune de încercare de descoperire a codului sursă al Aplicațiilor.

CLIENTULUI îi este interzisă duplicarea, modificarea, traducerea sau crearea de lucrări derivate din oricare componentă a Serviciilor.

CLIENTULUI îi este interzisă utilizarea Serviciilor pentru dezvoltarea unei soluții competitive, sau să contracteze terțe părți pentru acest lucru.

9. Utilizarea Aplicațiilor

FURNIZORUL poate actualiza Aplicațiile din motive ce țin, fără a se limita, de rezolvarea unor probleme sau funcționări eronate, îmbunătățirea unor funcționalități sau adăugarea de funcționalități și apariția unor versiuni noi. FURNIZORUL va trimite notificări CLIENTULUI înaintea actualizări, mai puțin în cazul în care actualizarea se impune pentru a remedierea unei disfuncționalități, caz în care se va trimite o notificare pentru explicarea necesității actualizării. CLIENTUL înțelege și acceptă să beneficieze de aceste actualizări.

CLIENTUL înțelege și acceptă că este interzisă:

 • Utilizarea Serviciilor în alt scop și mod decât cel agreat în Contract și Politica de Confidențialitate;
 • Utilizarea Serviciilor, direct sau indirect, în scopul săvârșirii unei fraude sau ilegalități;
 • Transferarea, închirierea, revânzarea, sublicențierea, partajarea sau oferirea Serviciilor spre utilizare către orice terțe părți;
 • Utilizarea Serviciilor în așa fel încât să deteriorați, să blocați sau să suprasolicitați infrastructura FURNIZORULUI sau a partenerilor acestuia;
 • Accesarea neautorizată a Serviciilor și/sau a altor conturi decât cele conferite de acest Contract;
 • Furnizarea de servicii bazate pe Servicii fără acordul scris al FURNIZORULUI;
 • Publicarea în Aplicații de elemente proprietare ale unor entități (de exemplu: nume, logo, date, etc.) sau linkuri către aplicații sau site-uri ale acestora fără obține acordul scris;
 • Publicarea datelor confidențiale sau personale ale unei entități sau persoane fără acordul acestora;
 • Utilizarea serviciilor pentru transmiterea de ”spam”, “junk mail” sau alte tipuri de mesaje nesolicitate;
 • Accesarea Serviciilor se va realiza in toate situațiile, exclusiv in scopuri legitime si utilizând numai practici sau procedee permise de legislația in vigoare.

CLINETUL înțelege și acceptă că pentru utilizarea Aplicațiilor este necesară o conexiune permanentă la Internet și o configurație minimă, pentru echipamentul de care se accesează Aplicațiile, cu cerințe:

 • Browser: versiunile suportate pentru principalele browser-e sunt:
  • Internet Explorer: 9+
  • Chrome: Începând de la versiunea (Curentă – 1)
  • Firefox: Începând de la versiunea (Curentă – 1)
  • Safari: 5.1+
  • Opera: 12.1x și începând de la versiunea (Curentă – 1)
  • iOS: 6.1+
  • Android: 2.3, 4.0+
 • Lățimea de bandă: minim 1Mbps pentru activitățile uzuale.

10. Drepturile și obligațiile părților

 1. Drepturile și obligațiile FURNIZORULUI:
  1. FURNIZORUL se obligă să asigure accesul la serviciile contractate prin intermediul unui browser, de oriunde și de pe orice dispozitiv conectat la Internet. FURNIZORUL oferă posibilitatea testării gratuite a serviciilor pentru 15 de zile. Serviciile testate devin automat inactive la finalizarea celor 15 de zile, datele fiind șterse la cerere, dar nu mai târziu de 30 de zile de la finalizarea perioadei de testare.
  2. FURNIZORUL se obligă să asigure asistență tehnică, pentru serviciile contractate, gratuită prin email de luni până vineri între orele 09:00 – 18:00 (potrivit fusului orar EET/UTC+2). FURNIZORUL poate oferii servicii de asistență tehnică suplimentară / dedicată pe baza unui contract de suport tehnic.
  3. FURNIZORUL se obligă să remedieze defecțiunile Aplicațiilor în cel mai scurt timp posibil.
  4. FURNIZORUL se obligă să asigure backup zilnic al datelor.
  5. FURNIZORUL se obligă să asigure securitatea transmiterii datelor către server și a stocării acestora.
  6. FURNIZORUL nu accesează, monitorizează sau controlează în niciun fel datele și documentele CLIENTULUI. Orice intervenții se vor limita strict la necesitatea asigurării serviciilor oferite de către FURNIZOR, cu respectarea confidențialității.
  7. FURNIZORUL oferă drept de utilizare neexclusivă, netransferabilă, fără posibilitatea de a fi sub-licențiată și nelimitată în spațiu, pe durata Perioadei de Valabilitate pentru folosirea Serviciilor.
  8. FURNIZORUL asigură disponibilitatea serviciilor conform Anexei 1 – SLA și în situația puțin probabilă în care acest lucru nu este posibil CLIENTUL va beneficia de reduceri la următoarea plată a abonamentului așa cum se specifică în Anexa 1 – SLA.
  9. FURNIZORUL va respecta legislația in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala ce aparțin CLIENTULUI.
  10. FUNIZORUL va trata de o manieră confidențială datele primite de la CLIENT și introduse în Aplicațiile FURNIZORULUI, prin luarea măsurilor detaliate în Politica de Confidențialitate.
  11. FURNIZORUL își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator al CLIENTULUI, dacă este notificat cu privire la desfășurarea unor activități sau la încărcarea de fișiere ilegale sau imorale, până la clarificarea situației.
  12. FURNIZORUL are dreptul de a colecta date anonimizate și statistici despre utilizarea serviciilor contractate de către CLIENT. De asemenea FURNIZORUL are dreptul de a face publice aceste date în mod agregat.
 2. Drepturile și obligațiile CLIENTULUI:
  1. CLIENTUL se obligă ca în procesul de înregistrare să folosească informații complete, corecte, adevărate și actualizate despre persoana care face înregistrarea și despre entitatea pe care o reprezintă în mod legal. De asemenea CLIENTUL se obligă să mențină datele complete, corecte, adevărate și actualizate atâta timp cât are acces la Servicii. CLIENTUL se obligă să notifice în maxim 5 zile FURNIZORUL despre orice modificare a informațiilor furnizate la data la care a încheiat procesul de înregistrare și nu pot fi modificate de acesta în Aplicații. Dacă încălcați această prevedere sau FURNIZORUL are motive întemeiate să creadă că informațiile oferite nu sunt complete, corecte, adevărate și/sau actualizate, FURNIZORUL poate suspenda sau revoca accesul la Servicii.
  2. Numirea Utilizatorilor care administrează contul și păstrarea confidențialității parolelor conturilor proprii este responsabilitatea exclusivă a CLIENTULUI. FURNIZORUL nu este responsabil de administrarea contului CLIENTULUI și nici de configurarea și managementul Serviciilor acestuia.
  3. CLIENTUL este responsabil pentru toate acțiunile legate de contul său și se obligă să anunțe imediat FURNIZORUL în cazul accesului neautorizat la conturile sale sau orice acțiune ce poate reprezenta o problemă de securitate.
  4. CLIENTUL este singurul responsabil de păstrarea în siguranță a conturilor de administrator. În cazul în care este necesară recuperarea datelor de conectare la conturile de administrator, FURNIZORUL va cere persoanei care face cererea de recuperarea, un document care să ateste autorizarea sa de către organizația CLIENTULUI. În cazul în care FURNIZORUL decide că demonstrarea autorizării este satisfăcătoare, va crea un nou set de date de autentificare și le va trimite persoanei care a făcut cererea. CLIENTUL înțelege și este de acord că FURNIZORUL a acționat cu bună credința și nu poate fi făcut responsabil pentru consecințele acestei acțiuni.
  5. CLIENTUL se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor sau alte drepturi ale unui terț. FURNIZORUL nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terților.
  6. CLIENTUL se obligă să folosească Serviciile de care beneficiază conform acestui Contract în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.
  7. CLIENTUL se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în Aplicații. FURNIZORUL nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane legate de protecția datelor cu caracter personal.
  8. CLIENTUL înțelege și este de acord cu prevederile Contractului și a Politicii de Confidențialitate.
  9. CLIENTUL se obligă să achite valoarea facturilor emise de FUNIZOR așa cum se prevede în Art. 5 Plăți.
  10. CLIENTUL va avea acces la Serviciile incluse în Abonament, din momentul confirmării plății de către FURNIZOR.

11. Răspunderea FURNIZORULUI

FURNIZORUL răspunde numai față de CLIENT și doar pentru Serviciile contractate de acesta.

FURNIZORUL nu răspunde pentru prejudiciile, de orice natură, suferite de CLIENT în legătură cu serviciile terților.

FURNIZORUL nu răspunde pentru funcționarea incorectă și/sau defecțiuni ale Aplicațiilor cauzate de acțiunile incorecte/omisiunile/neglijența CLIENTULUI în utilizarea Aplicațiilor.

FURNIZORUL nu va răspunde față de CLIENT și/sau față de terțe părți pentru niciun fel de daune directe sau indirecte inclusiv, dar fără a se limita la pierderi de profit, câștiguri nerealizate și/sau nevalorificarea unor oportunități de afaceri sau orice alte pierderi suferite de către CLIENT și/sau terțe părți care rezultă direct sau indirect din, dar fără a se limita la:

 1. Folosirea incorectă/neadecvată a Serviciilor,
 2. Accesul neautorizat la contul CLIENTULUI și/sau utilizarea neautorizată a conturilor de Utilizator, cu sau fără știrea CLIENTULUI,
 3. Încărcarea de date și/sau fișiere care pot cauza daune Aplicațiilor și/sau Serviciilor de către CLIENT sau terțe părți autorizate de acesta,
 4. Nefuncționarea sau funcționarea incorectă a Aplicațiilor din motive care țin de terțe părți,
 5. Imposibilitatea accesării adresei de e-mail declarată în contul de utilizator al CLIENTULUI,
 6. Forță majoră.

FURNIZORUL nu răspunde față de CLIENT și/sau față de terțe părți pentru niciun fel de daune directe sau indirecte inclusiv, dar fără a se limita la pierderi de profit, câștiguri nerealizate și/sau nevalorificarea unor oportunități de afaceri sau orice alte pierderi suferite de către CLIENT și/sau terțe părți ca urmare a:

 1. Lipsei de acces la Serviciile contractate,
 2. Modului în care CLIENTUL utilizează Serviciile,
 3. Calitatea necorespunzătoare a Serviciilor contractate.

FURNIZORUL nu va răspunde față de CLIENT și/sau față de terțe părți pentru niciun fel de daune directe sau indirecte inclusiv, dar fără a se limita la pierderi de profit, câștiguri nerealizate și/sau nevalorificarea unor oportunități de afaceri sau orice alte pierderi suferite de către CLIENT și/sau terțe părți care pot să apară din întârzierea plăților ce sunt în sarcina CLIENTULUI, precum și încălcarea de către CLIENT, din vina sa, a oricăror obligații legale.

FURNIZORUL va transmite datele clientului către organele de anchetă, în cazul în care primește o cerere motivată de la o instituție publică autorizată.

În nici un caz valoarea totală a daunelor, directe sau indirecte, legate de utilizarea Serviciilor, pentru care FURNIZORUL este responsabil, nu poate depășii valoarea totală a plăților efectuate de CLIENT pentru accesarea Serviciilor în ultimele șase luni calculate de la momentul în care a apărut evenimentul care a declanșat răspunderea.

12. Răspunderea CLIENTULUI

CLIENTUL este răspunzător și garantează pentru corectitudinea, acuratețea și actualizarea informațiilor furnizate în contul său din cadrul Aplicațiilor.

CLIENTUL este singurul responsabil pentru toate datele introduse în Aplicații și pentru tot conținutul existent în contul său.

CLIENTUL își asumă răspunderea pentru crearea, modificarea, administrarea, corectitudinea și legalitatea documentelor emise cu ajutorul Aplicațiilor.

CLIENTUL este singurul responsabil în cazul în care se folosește de Aplicații și/sau de Serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.

CLIENTUL este singur răspunzător în cazul în care utilizatorii creați și care au drepturi asupra contului său derulează activități ilegale sau imorale sau încalcă dispozițiile Contractului sau a altor documente referite în Contract.

CLIENTUL este singur răspunzător pentru:

 1. Încălcarea regulilor de utilizare a Serviciilor,
 2. Modul și scopul în care Serviciile sunt utilizate,
 3. Datele și/sau conținutul introduse, stocate, afișate și/sau transmise prin intermediul Serviciilor,
 4. Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau alte drepturi ca urmarea a introducerii, stocării, afișării și/sau transmiterii de date și/sau conținut prin intermediul Serviciilor,
 5. Pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce îi pot compromite contul,
 6. Configurarea sistemului de utilizatori și drepturi de acces la contul său și modul în care aceștia își desfășoară activitatea.

CLIENTUL este singurul responsabil pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea sa. În acest caz CLIENTUL este de acord că FURNIZORUL poate cere să fie despăgubit.

13. Garanții

CLIENTUL înțelege și este de acord că utilizează Serviciile pe proprie răspundere. Serviciile sunt oferite ca atare, fără nici un fel de garanție, explicită sau implicită. FURNIZORUL împreună cu angajații, reprezentații și partenerii săi nu garantează că:

 • Serviciile vor fi sigure și accesibile la orice moment de timp și din orice locație;
 • Serviciile vor fi oferite neîntrerupt și la timp;
 • Serviciile sunt fără erori și defecte, și momentul la care acestea vor fi rezolvate;
 • Rezultatul utilizării serviciilor este cel așteptat de CLIENT.

CLIENTUL utilizează conținutului descărcat sau obținut prin utilizarea Serviciilor pe proprie răspundere și este singurul responsabil pentru orice stricăciune provocată dispozitivelor de pe care sau cu ajutorul cărora accesează Serviciile sau datelor de pe acestea.

FURNIZORUL garantează că deține toate drepturile necesare pentru a acorda CLIENTULUI toate drepturile specificate în Contract.

14. Forța Majoră

Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale sau a neexecutării la termen a obligațiilor asumate prin Contract.

Prin forța majoră se înțelege un eveniment extern, imprevizibil și inevitabil, independent de voința părților, apărut după încheierea Contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

Partea care invoca forța majoră este obligată să notifice, în scris, cealaltă parte, în maxim 5 (cinci) zile, și să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecințelor evenimentului care a declanșat forța majoră.

Dacă în termen de 30 de zile de la data producerii, evenimentului de forță majoră nu încetează, Părțile pot stabili de comun acord continuarea sau nu a Contractului, fără solicitarea și/sau aplicarea de daune interese. Obligațiile scadente până la data intervenirii evenimentului de forță majoră vor fi îndeplinite de către Părți.

15. Confidențialitate

Datele personale trimise către FURNIZOR prin intermediul Serviciilor se supun Politicii de Confidențialitate. Politica de Confidențialitate este parte integrantă a Contractului. Cea mai noua versiune a Politicii de Confidențialitate poate fi accesată în orice moment din orice pagină Site-ului. Utilizarea Serviciilor implică faptul ca acceptați condițiile prezentate în Politica de Confidențialitate.

Părțile înțeleg și sunt de acord să protejeze informațiile confidențiale din acest acord la fel cum protejează propriile informații confidențiale.

Informațiile confidențiale includ, dar nu se limitează la informațiile marcate ca fiind confidențiale, termenii înțelegerii dintre părți, datele CLIENTULUI, informațiile tehnice, de design și de business ale părților, tehnologiile și produsele proprietare ale părților și comunicările dintre părți.

Niciuna din părți nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte părți:

 1. Să facă cunoscută orice informație confidențială unei terțe părți, în afara persoanelor implicate în executarea obligațiilor conform Contractului și Politicii de Confidențialitate;
 2. Să utilizeze orice informație confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a Contractului, în alt scop decât acela de a-și executa obligațiile asumate în Contract și Politica de Confidențialitate.

Toate informațiile confidențiale, altele decât cele amintite mai sus, trebuie:

 • Marcate ca atare de partea care le invocă a fi confidențiale sau
 • Semnalate în scris celeilalte Părți ca fiind confidențiale.

În cazul în care una din părți consideră că în anumite circumstanțe informațiile primite pot fi considerate confidențiale, aceasta va solicita părții care a transmis informațiile lămurirea acestui echivoc.

Noțiunea de informații confidențiale nu se aplică pentru informațiile care:

 • Informația era cunoscută părții înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte;
 • Sunt sau devin publice prin acțiuni ce nu au implicat încălcarea Contractului și/sau a Politicii de Confidențialitate;
 • Au fost primite de la un terț care este autorizat să le utilizeze și să le facă publice;
 • Au fost dezvăluite în mod legal în urma unor dispoziții din partea oricăror autorități îndreptățite să ceară acest lucru. În această situație partea care este solicitată să dezvăluie informațiile confidențiale va notifica în scris cealaltă parte înaintea transmiterii informațiilor cerute.

CLIENTUL acordă FURNIZORULUI dreptul ca pe durata contractului, și după finalizarea acestuia, FURNIZORUL să poată afișa numele și sigla CLIENTULUI în campaniile sale de marketing și/sau pe site-urile sale. FURNZORUL se obligă să afișeze numele și sigla CLIENTULUI conform indicațiilor de branding primite.

16. Modificarea Contractului

FURNIZORUL poate revizui sau modifica Contractul în orice moment. FURNIZORUL va trimite o notificare prin email la adresa de contact a CLIENTULUI din contul de utilizator cu cel puțin 30 de zile înaintea oricărei revizii sau modificări. Dacă nu sunteți de acord cu noua versiune a Contractului trebuie să anunțați FURNIZORUL printr-un email, în maxim 30 de zile de la primirea notificării cu privire la existența unei noi versiuni a Contractului, că doriți să încheiați utilizarea Serviciilor. În acest caz veți utiliza Serviciile conform ultimei versiuni acceptate de Contract până la expirarea Abonamentului în vigoare, moment în care se va încheia utilizarea Serviciilor. Dacă în termen de maxim 30 de zile de la primirea notificării cu privire la existența unei noi versiuni a Contractului nu notificați în scris, prin email, FURNIZORUL că nu sunteți de acord cu noua versiune a Contractului, se consideră că noul Contract a fost acceptat.

17. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

Contractul va fi guvernat și interpretat de legea română în vigoare.

Litigiile apărute între părți în legătură cu Contractul vor fi rezolvate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, litigiul va fi soluționat de către instanțele judecătorești din București.

18. Reclamații

Pentru orice reclamație, CLIENTUL va trimite un email la adresa support@onecloud.ro, astfel:

 • În maxim 5 zile calendaristice pentru reclamațiile legate de facturări, după această perioadă factura este considerată ca fiind în mod irevocabil acceptată;
 • În maxim de 10 zile de la data apariției motivului reclamației pentru orice alt tip de reclamație.

Obiecțiile cu privire la suspendarea accesului la Servicii se trimit in maxim 5 zile lucrătoare de la primirea notificării de suspendare la adresa de email support@onecloud.ro.

Dacă FURNIZORUL primește o reclamație împotriva CLIENTULUI legată de activitățile legate de utilizarea Serviciilor, FURNIZORUL va trimite reclamația pe adresa de email menționată în contul de utilizator al Aplicațiilor. CLIENTUL trebuie să răspundă în maxim 10 zile direct reclamantului și să trimită o copie a răspunsului și FURNIZORULUI. În cazul în care CLIENTUL nu răspunde în 10 zile, FURNIZORUL este îndreptățit să transmită la cererea reclamantului informațiile de contact ale CLIENTULUI. CLIENTUL înțelege și este de acord că netrimiterea unui răspuns la reclamație în 10 zile de la primirea acesteia, reprezintă acordul dat FURNIZORULUI pentru dezvăluirea datelor de contact ale CLIENTULUI către reclamant.

19. Încetarea și rezilierea Contractului

Contractul încetează de drept la data expirării duratei lui de valabilitate sau prin acordul scris al părților.

O parte poate rezilia Contractul înainte de termen, de plin drept, printr-o notificare scrisă, recepționată de cealaltă parte cu cel puțin 15 zile calendaristice înaintea de data stabilită pentru reziliere, în situația în care partea în culpă:

 • Este in proces de dizolvare, lichidare;
 • Încalcă prevederile Art. 21 Cesiunea;
 • Își îndeplinește defectuos sau nu își îndeplinește obligațiile și nu remediază, în termen de 15 zile calendaristice, problemele semnalate în notificarea menționată mai sus. Dacă partea în culpă remediază problemele, în termen, rezilierea nu va mai avea loc.

FURNIZORUL poate avea inițiativa denunțării unilaterale a Contractului, cu obligația de a înștiința în scris și în prealabil CLIENTUL cu minim 15 zile în avans. În aceasta situație, Furnizorul va datora CLIENTULUI numai restituirea sumelor încasate în avans, pentru perioada contractuală neutilizată.

În cazul în care rezilierea nu a avut loc din culpa exclusivă a FURNIZORULUI, acesta va fi îndreptățit sa primească prețul reprezentând contravaloarea serviciilor oferite până la data efectivă a rezilierii.

In cazul în care rezilierea a avut loc din culpa exclusivă a FURNIZORULUI și CLIENTUL a plătit sume în avans pentru perioada de după rezilierea Contractului, acestea vor fi rambursate integral.

Rezilierea Contractului nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente intre părți.

20. Notificări și comunicări

Orice notificare se ia în considerare dacă este transmisă prin poșta clasică sau prin poșta electronică (email) la coordonatele prezentate la http://www.neatshape.com/contact.

Notificarea transmisă prin poșta clasică se va face cu ajutorul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire. În acest caz notificarea se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe confirmare.

Notificarea transmisă prin poșta electronică se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare după cea în care a fost trimisă.

Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre părți.

Termenul de răspuns la o notificare este de 3 zile lucrătoare, dacă pentru tipul de notificare trimis nu se stipulează altfel în Contract.

Utilizarea Serviciilor poate include diverse forme de comunicări obligatorii cum sunt mesajele administrative și notificările legate de Servicii și de utilizarea acestora.

De asemenea utilizarea Serviciilor include și comunicări opționale, de tip newsletter. CLIENTUL poate opta să nu primească aceste comunicări.

21. Cesiunea

FURNIZORUL are dreptul să transfere integral sau parțial, drepturile și/sau obligațiile din Contract unei terțe părți fără a cere acordul CLIENTULUI. Transferul nu va afecta în niciun fel drepturile conferite CLIENTULUI de Contract. CLIENTUL, în urma transferului, nu va putea pretinde compensații de orice natură. FURNIZORUL va notifica în scris CLIENTUL despre transfer cu cel puțin 30 de zile înainte ca acesta să intre în vigoare.

CLIENTUL are dreptul să transfere integral sau parțial, drepturile și/sau obligațiile din Contract unei terțe părți doar cu acordul scris al FURNIZORULUI. Înainte de a cere acordul pentru transfer CLIENTUL trebuie să achite integral toate datoriile către FURNIZOR până la data intrării în vigoare a transferului de responsabilitate. CLIENTUL va cere acordul scris al FURNIZORULUI cu cel puțin 30 de zile înainte ca acesta să intre în vigoare. CLIENTUL se obligă ca împreună cu viitorul client să semneze acordul de transfer. Viitorul client va semna un nou contract cu FURNIZORUL.

FURNIZORUL are dreptul de a cesiona creanțele împotriva CLIENTULUI, conform legislației în vigoare, unei terțe părți fără a cere acordul CLIENTULUI.

22. Clauze finale

Contractul conține toate înțelegerile dintre Părți și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea Contractului, orice înțelegere sau acord anterior în legătură cu obiectul Contractului neproducând efecte juridice între părți.

Dacă orice prevedere din Contract este sau devine ilegală, invalidă sau neaplicabilă în orice sens, conform legislației și jurisdicției, toate celelalte prevederi ale Contractului rămân valabile și se vor aplica în continuare, iar prevederile nule vor fi înlocuite de drept cu dispoziții legale aplicabile.